กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในพื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง ๒ บริเวณศาลที่ว่างใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

พิมพ์
   วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:44 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามและองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในพื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง ๒ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

alt