ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2016 เวลา 12:03 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องระบบแผนที่ภาษี การจัดเก็บรายได้ การวางผังเมือง การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt