ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระบุรี

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 13:27 น.
     นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี 
alt