ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ

พิมพ์
   วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 10:40 น.
     นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt