กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ชุมชนวัดใหญ่

พิมพ์
   วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 14:01 น.
     กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการขยะแลกไข่ ขยะมีพิษแลกแต้ม และแจกน้ำหมักชีวภาพ โดยมีสมาชิกเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจจากชาวชุมชนวัดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
alt