การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 15:47 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน ณ ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ชุมชน ในภาคเช้าได้แก่ ชุมชนวัดหลังบ้าน ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนเอกชัย ชุมชนวัดธรรมนิมิต ชุมชนวัดป้อมแก้ว ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์ ชุมชนตลาด ชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในภาคบ่ายประกอบด้วยชุมชนบางจะเกร็ง๑ ชุมชนบางจะเกร็ง๒ ชุมชนบางจะเกร็ง๓-๔ ชุมชนแหลมใหญ่ ชุมชนวัดประทุมคณาวาส และชุมชนสะพาน๔-วัดพวงมาลัย
alt