พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:22 น.
     alt