พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:29 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
alt