ประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
   วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:21 น.
     นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาล พนักงานครู และประชาชนชาวสมุทรสงครามร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและการลอยกระทงสไลเดอร์ เนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๙
alt