ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:26 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt