การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:07 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมือง ร่วมประประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นำเสนอปัญหาต่างๆใน ๑๔ ชุมชนให้กับทางเทศบาล เพื่อนำไปแก้ไขและบปรับปรุง โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาคือ การไฟฟ้าสมุทรสงคราม การประปาสมุทรสงคราม สำนักงานบำรุงทาง และพัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
alt