การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันาคม ๒๕๕๙

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 10:02 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม ทั้ง ๑๔ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt