พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017 เวลา 15:30 น.
alt