งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

พิมพ์
   วันอังคารที่ 18 เมษายน 2017 เวลา 08:40 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ร่วมมอบโล่ให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ท่าน เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
alt