พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 10:54 น.

     นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำหัวหน้าส่วนราชการ นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประชาชนชาวสมุทรสงคราม ร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

alt