ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เฉนียง จ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:15 น.

     นายสมชาย ตันประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เฉนียง จ.สุรินทร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดเก็บรายได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt