โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคกลาง ณ จ.ราชบุรี

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:49 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่ ๓๖ "เมืองโอ่งเกมส์" ณ จ.ราชบุรี โดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๕๗ คน

alt