ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ่อสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2018 เวลา 16:07 น.

นางสุนีย์ รอดจากทุกข์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานหลักการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt