การประชุม คกก.ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 14:31 น.

ดร.อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆที่คณะกรรมการชุมชนนำเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt