การประชุม คณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 08 มกราคม 2019 เวลา 15:48 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและหน่วยงานภายนอก ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังปัญหาจากตัวแทนชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน

alt