โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมใหกับสตรีสำหรับสังคมผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 15:28 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมใหกับสตรีสำหรับสังคมผู้สูงวัย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt