ต้อนรับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:17 น.

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการดำเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะในชุมชน และเยี่ยมชมกิจการขยะใน ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ โดยมีนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมือง ให้การต้อนรับ

alt