โครงการร่วมใจ สร้างตลาดปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี(Go Green Plus) ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2019 เวลา 16:12 น.

นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด โดยลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือของ ๑.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ๓.ธนาคารSME ๔.SCG โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด(Fest) ซึ่งตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๓๕ แห่ง จากทั่วประเทศ

alt