ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2019 เวลา 15:13 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt