ต้อนรับขบวนอัญเชิญ น้ำมุรธาภิเษกและน้ำศักสิทธิ์ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2019 เวลา 15:53 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ต้อนรับขบวนอัญเชิญ น้ำมุรธาภิเษกและน้ำศักสิทธิ์ที่เดินทางมาจากวัดดาวดึงษ์ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

alt