โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่๒

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:20 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ ๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน ๑๒๐ คน

alt