ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:03 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๕๙ คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการงานธุรการสภา" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt