โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:33 น.

พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต) รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เจ้าสำนักและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ ๑) เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

alt