กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:45 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำพนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"โดยการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำวัดในเขตเทศบาล ได้แก่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดป้อมแก้ว วัดธรรมนิมิต วัดประทุมคณาวาส วัดพวงมาลัยและวัดใหญ่

alt