ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:48 น.

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการบริการตลาดปลอดถังขยะ ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและพนักงานร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt