ประชุมประชาคมชุมชนวัดหลังบ้านและชุมชนวัดใหญ่

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 15:00 น.

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดประชุมประชาคม โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้าข้ามคลองแม่กลองจากท้ายซอยสำนักงานป่าไม้(วัดหลังบ้าน)ถึงวัดใหญ่ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

alt