ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง "นครปฐมเกมส์ ๒๐๑๙" ณ จังหวัดนครปฐม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019 เวลา 10:19 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ "นครปฐมเกมส์ ๒๐๑๙" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเทศบาลเมืองฯส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๒๓ คน ผู็ฝึกสอน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน ในการแข่งขันกีฬา ๗ ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิ้ลเทนนิส หมากฮอส แบดมินตันและกรีฑา

alt