พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานจอดรถและริมเขื่อนวัดเพชสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:58 น.

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยนายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในพิธีเปิดงานและนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและการลอยกระทงสไลเดอร์ ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งเทศบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

alt