การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานจอดรถและริมเขื่อนวัดเพชสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:03 น.

การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
-รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วราลี คงทวี หมายเลข ๕
-รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.กนกพิชญ์ วงษาวิเศษ หมายเลข ๘
-รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.ภัทรพร คำนนท์ หมายเลข ๖
-รองชนะเลิศอันดับ ๓ ด.ญ.สาริสา ตั้งเจริญ หมายเลข ๓
-รองชนะเลิศอันดับ ๔ ด.ญ.กัญญารัตน์ นุ่มอำพรรณ หมายเลข ๑ (ขวัญใจประชาชน)

alt