โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 15:46 น.

นายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรม อปพร.เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งเทศบาลฯ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนบริการน้ำดื่ม เพื่อเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถก่อนออกเดินทางต่อไป

alt