พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019 เวลา 15:48 น.

นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมพิธี

alt