พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2020 เวลา 10:51 น.

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ ประชาชนชาวสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป โดยมีพระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารกล่าวสัมโมทนียกถา และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓

alt