กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองฯ

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 09:32 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กศน.สมุทรสงคราม มูลนิธิสว่างเบญจธรรม กลุ่มสมุทรสงครามเมืองน่าอยู่และผู้สนับสนุนต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการประกวดดนตรีระดับประถมและมัธยม การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล การจับฉลากรางวัล ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองฯ

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 เวลา 09:46 น.