ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สร้างถ่อน้อย จ.อำนาจเจริญ ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:08 น.

นายมาโนช ตรัยรัตยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สร้างถ่อน้อย จ.อำนาจเจริญ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt