ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 11:06 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะ การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากวัสดุรีไซเคิล และได้มอบน้ำหมักให้กับผู้ร่วมชมนิทรรศการด้วยณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt