โครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020 เวลา 13:12 น.

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฯ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ณ ศุนย์ปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับ

alt