การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:36 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อนําเสนอปัญหาต่างๆให้กับเทศบาลฯได้รับทราบ เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

alt