โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2020 เวลา 15:42 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีวิทยากรจาก กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt