กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2020 เวลา 11:42 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt