โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020 เวลา 14:35 น.
นายธีรฉัตร ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยมีการตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนให้บริการน้ำดื่มแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถก่อนออกเดินทางต่อไป รวมถึงให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
alt