การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:19 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้มาตรการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีการประชุมตามวาระต่างๆ รวมทั้งให้คณะกรรมการชุมชนได้นำเสนอปัญหา เพื่อให้เทศบาลฯนำไปแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

alt