พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร(ชูชีพ สุชีโว) อดีต เจ้าคณะตำบลสมุทรสงคราม(ธรรมยุต)และเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:36 น.

alt