กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 15:06 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี และตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบสิ่งของสำหรับเป็นของรางวัลในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาด ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน - วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt