พิธีลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2022 เวลา 10:57 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาขีดความสามารถและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt