กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในพื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2022 เวลา 10:59 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในพื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ บริเวณที่ทำการชุมชน

alt